Region Östergötland

Anslagsbevis av protokolljustering 2018-01-30

[2018-01-30]

Beslut om leverantör vid upphandling av vårdtjänster vid Lasarettet i Motala Dnr: HSN 2017-34

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till handlingarna > > >

Linköping den 30 januari 2018