Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-12-18

[2018-12-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 december 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 18 december 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 18 december 2018.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>>

 


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 5 december 2018 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 18 december 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>>

 


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 december 2018 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 18 december 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum. 

Sammanträdeshandlingar och protokoll > > >