Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-12-11

[2018-12-11]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 11 december 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 159 omedelbart justerats

Beslut om leverantör vid upphandling av transporter av avlidna Dnr: HSN 2018-587
Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Här finns handlingarna > > >

Linköping den 11 december 2018.