Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-12-10

[2018-12-10]

Protokoll för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 30 november 2018 har justerats 2018-12-10.

Protokoll >>>


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 4 december 2018 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 10 december 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 10 december 2018.