Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-12-07

[2018-12-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 22 november 2018 med Samordningsförbundet Östra Östergötland har justerats den 5 december 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 7 december 2018

Länk: https://www.samordning.org/