Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-12-04

[2018-12-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 20-21 november 2018 med regionfullmäktige har justerats den 4 december 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll > > >