Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-11-29

[2018-11-29]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 8 november 2018 med regionstyrelsen har justerats den 27 november 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 29 november 2018

Länk>>>