Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-11-21

[2018-11-21]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 9 november 2018 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 20 november 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 21 november 2018

Läs mer via följande länk: https://www.samordning.org/


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 november 2018 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 9 november 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 21 november 2018

Läs mer via följande länk:https://www.samordning.org/


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 november 2018 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 20 november 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll > > >