Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-11-14

[2018-11-14]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 november 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 14 november 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 14 november 2018.

Handlingar och protokoll >>>