Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-11-13

[2018-11-13]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 november 2018 med regionfullmäktige har justerats den 12 november 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 13 november 2018

Handlingar och protokoll >>>