Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-11-02

[2018-11-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 17 oktober 2018 med regionstyrelsen har justerats den 1 november 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 2 november 2018

Länk till handlingar > > >