Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-10-24

[2018-10-24]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 9 oktober 2018 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 24 oktober 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll>>>