Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-10-23

[2018-10-23]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 10 oktober 2018 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 23 oktober 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll>>>