Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-10-09

[2018-10-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 26 september 2018 med regionstyrelsen har justerats den 8 oktober 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 9  oktober 2018

Länk till handlingar > > >