Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-10-04

[2018-10-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 19 september 2018 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 4 oktober 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll