Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-10-03

[2018-10-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 september 2018 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 3 oktober 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 5 oktober 2018

Länk: https://www.samordning.org/