Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-10-02

[2018-10-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 20 september 2018 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 2 oktober 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Läs dokumentet här > > >