Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-09-26

[2018-09-26]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 14 september 2018 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 26 september 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 26 september 2018.

 

Länk till handlingarna > > >