Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-09-26

[2018-09-26]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 september 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 26 september 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 26 september 2018.

Länk till handlingar > > >