Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-09-25

[2018-09-25]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 25 september 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 118 omedelbart justerats;

Beslut om kravspecifikation för upphandling av transporter av avlidna

Dnr: HSN 2018-587

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till protokoll >>>