Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-09-12

[2018-09-14]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 augusti 2018 med Samordningsförbundet Östra Östergötland har justerats den 12 september 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk: https://www.samordning.org/