Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-09-07

[2018-09-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 23 augusti 2018 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 6 september 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till handlingarna > > >