Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-09-04

[2018-09-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 augusti 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 4 september 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till handlingarna > > >

Linköping den 4 september 2018.