Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-08-31

[2018-09-03]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 augusti 2018 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 31 augusti 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk till handlingarna > > >