Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-06-27

[2018-06-27]

Anslagsbevis av protokoll 2018-06-27 

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 19-20 juni  2018 med regionfullmäktige har justerats den 26  juni  2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk till protokollet > > >