Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-06-26

[2018-06-26]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 juni  2018 med regionstyrelsen har justerats den 26 juni  2018.  

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk till protokoll > > >