Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-06-19

[2018-06-20]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 11 juni 2018 med regionutvecklingsnämndens presidium har justerats den 19 juni 2018.

Länk till protokoll >>>