Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-06-18

[2018-06-19]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 5 juni 2018 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 18 juni 2018.

Länk till protokoll