Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-06-01

[2018-06-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 maj 2018 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 1 juni 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk: https://www.samordning.org/