Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-05-31

[2018-06-01]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den18 maj 2018 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 31 maj 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk: https://www.samordning.org/