Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-05-09

[2018-05-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 april 2018 med regionfullmäktige har justerats den 9 maj 2018.

Länk till protokoll>>>