Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-05-09

[2018-05-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 maj 2018 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 9 maj 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll>>>