Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-05-08

[2018-05-08]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 8 maj 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 62 omedelbart justerats;

Beslut om leverantör vid upphandling av psykologisk bedömning och behandling av extremt tandvårdsrädda

Dnr: HSN 2018-25 >>

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.