Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-05-02

[2018-05-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 april 2018 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 2 maj 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk: https://www.samordning.org/