Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-04-27

[2018-04-30]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 17 april 2018 med Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium har justerats den 27 april 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokollet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen,

S:t Larsgatan 49 B, Linköping.