Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-04-12

[2018-04-12]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 12 april 2018 med regionstyrelsen  har beslut i följande ärende omedelbart justerats:

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Nyköping-Östgötalänken AB

Länk till protokollet > > >