Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-04-12

[2018-04-12]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 23 mars 2018 har justerats. 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Länk till protokollet > > >

Länk till sydöstra sjukvårdsregionen > > >