Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-04-05

[2018-04-13]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 23 mars 2018 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 5 april 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Länk: https://www.samordning.org/