Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-04-04

[2018-04-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 3 april 2018 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 4 april 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 4 april 2018.

Läs mer i Hälso- och sjukvårdsnämndens handlingar > > >