Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-04-09

[2018-04-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 26 mars 2018 med Regionutvecklingsnämndens presidium har justerats den 9 april 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokollet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen,
S:t Larsgatan 49 B, Linköping.