Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-03-12

[2018-03-12]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 februari 2018 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 12 mars 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll > > >