Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-03-09

[2018-03-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 mars 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 9 mars 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>>