Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-03-07

[2018-03-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 1 mars 2018 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 7 mars 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>>