Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-03-06

[2018-03-06]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 5 mars 2018 med Regionutvecklingsnämndens presidium har justerats den 6 mars 2018

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Protokollet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.