Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-02-27

[2018-02-28]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 14 februari 2018 med regionfullmäktige har justerats den 27 februari 2018.

Handlingar och protokoll > > >