Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-02-15

[2018-02-15]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 31 januari 2018 med regionstyrelsen har justerats den 15 februari 2018.

Handlingar och protokoll >>>