Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-02-12

[2018-02-12]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den5 februari 2018 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 8 februari 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.