Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-02-06

[2018-02-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 januari 2018 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 6 februari 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Samt att ni gör en länk till sammanträdeshandlingar och protokoll, se länk > > >