Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-02-05

[2018-02-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 januari 2018 har justerats den 5 februari 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.


Länk till Sammanträdeshandlingar och protokoll