Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-01-31

[2018-01-31]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 januari 2018 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 31 januari 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll > > >